Psalm 122 - Powstanie miasta Jeruzalem

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do Domu Jahwe”.
Zatrzymały się już nasze nogi
w twoich bramach, o Jeruzalem.
Jeruzalem, któreś zbudowane jak miasto,
w zwartą całość zespolone.
Tu wstępują pokolenia, pokolenia Jahwe,
by według Prawa Izraela wielbić Imię Jahwe.
Tam bowiem ustanowiono trony sprawiedliwości,
trony domu Dawidowego.
Upraszajcie pokój dla Jeruzalem:
„Niech będą bezpieczni, którzy cię miłują.
Niech pokój będzie w twych murach,
bezpieczeństwo w twoich pałacach”.
Przez wzgląd na mych braci i przyjaciół moich
będę mówił: Pokój tobie!
Przez wzgląd na Dom Jahwe, Boga naszego,
będę prosił o dobro dla ciebie.

Modlitwy: