Niedziela - Ton 5

Troparion
Słowu przedwiecznemu Ojcu i + Duchowi, zrodzonemu z Dziewicy na nasze zbawienie, śpiewajmy wierni i kłaniajmy się, zechciało bowiem ciałem wstąpić na krzyż, przecierpieć śmierć i wskrzesić zmarłych, sławnym swoim zmartwychwstaniem.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion
Zstąpiłeś do Otchłani, mój Zbawco, i bramy skruszyłeś, Wszechmocny, zmarłych jako Stwórca wskrzesiłeś i złamałeś oścień Śmierci. Adam został wybawiony od klątwy, przeto, Przyjacielu człowieka, wszyscy wołamy: Zbaw nas, o Panie.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Teotokion
Raduj się, bramo Pańska nieprzebyta. Raduj się, murze obrony i opieko przybiegających do Ciebie. Raduj się, cicha przystani nieznająca mężczyzny, która zrodziłaś w ciele Twego Stwórcę i Boga, nie słabnij w modlitwach za opiewających Zrodzonego z Ciebie i kłaniających się Jemu.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie