Psalm 84 - Dom Boży radością pielgrzymów

Jak miły jest Twój Przybytek,
Jahwe Zastępów!
Dusza moja usycha z tęsknoty
do dziedzińców Jahwe.
Serce moje i ciało moje wołają radośnie
do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje dom dla siebie
i jaskółka gniazdo,
gdzie składa swe pisklęta,
u Twych ołtarzy, Jahwe Zastępów,
Królu mój i Boże mój!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w Domu Twoim:
wysławiają Cię nieustannie.

Szczęśliwi, którzy w Tobie mają źródło siły,
gdy drogi [pielgrzymie] w sercu obmyślają.
Gdy ciągną jałową doliną,
zamieniają ją w zdroje wód,
a deszcz jesienny okrywa ją błogosławieństwem.
Idą i siły w nich rosną,
aż staną przed Bogiem na Syjonie.
Jahwe Zastępów, wysłuchaj mej prośby,
usłysz, Boże Jakuba!
Spójrz na nasz puklerz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego pomazańca!
Zaiste, lepszy jeden dzień na Twoich dziedzińcach
niż tysiące innych.
Wolę stać u progu Domu Boga mego,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Jahwe bowiem jest słońcem i tarczą obronną,
darzy łaską i chwałą.
Jahwe nie odmawia dobra tym,
którzy prowadzą żywot bez skazy.
Jahwe Zastępów,
szczęśliwy, kto się Tobie powierzył!

Modlitwy: