Psalm 93 - Jawhe - Król świata

Jahwe jest Królem, przyoblekł się w dostojność,
Jahwe przyoblekł się i przepasał potęgą.
Zaiste, Ty utwierdziłeś okrąg ziemski,
tak iż się nie zachwieje.
Mocno stoi Twój tron od pradawna,
Ty jesteś od wieków.
Rozbrzmiały odmęty, Jahwe,
rozbrzmiały odmęty szumem,
rozbrzmiały odmęty grzmotem.
Potężniejszy nad szum nieprzebranych wód,
potężniejszy nad morskie nawałnice
jest Jahwe na wysokościach.
Świadectwa Twoje są ze wszech miar wiarogodne.
Domowi Twemu, Jahwe, przystoi świętość
po wszystkie czasy.

Modlitwy: