Modlitwa do Bogurodzicy

Przenajświętsza Królowo ma i Bogarodzico,
przez święte Twoje i wszechmocne modlitwy zachowaj mnie,
pokornego Twego sługę,
przed zniechęceniem, zapomnieniem, niezrozumieniem i beztroską.
Przepędź każdą grzeszną myśl z mojego serca i umysłu.
Dopomóż ugasić płomień moich złych pożądliwości.
Wybaw mnie od wszelkich okropnych myśli i uczynków, uwolnij mnie,
albowiem błogosławiona jesteś między wszystkimi narodami
i wysławiane jest imię Twoje na wieki wieków.
Amen.

Modlitwy poranne - grekokatolickie