Panie uczyń tworzywem

Panie
uczyń tworzywem
wyżłobione ramy czasu

zanurz mnie
w cierpiętniczej ciszy
zatop me krzyki
we wzburzonych falach

niechaj
na powrót
otoczą mnie
zwierzęta
uczyń ogrodem
miejsca
mą stopą
naznaczone

uchroń
od splamionej
strzępami sumień
brązowawej mgły
krzykliwych

8.03.2003