Refleksja

rezygnacja
nie uwalnia od udręki

więc poszukujesz
seks pieniądz placebo

dopiero
gdy rozum pogasi pożary
usłyszysz
pozorne milczenie
Boga

Maria Borcz