Rozmowy, które prowadził w niej On i ludzie ze ściany wieczoru

Tak zdają się mówić ludzie ze ściany wieczoru:
Nie myśl, że chodzisz sam.
Towarzyszy Ci ciągle takich jak ja
- odmienionych twoim zamyśleniem w nas...

tak, twoim zamyśleniem w nas,
jakby słowa prostym przeszczepieniem,
wiotkiego słowa przeszczepieniem w blask -
takich jak ja,
dźwigniętych w mroku tratowanych gwiazd.

1950, Karol Wojtyła (Jan Paweł II)

Jan Paweł II: