Bolesne pytania

Jak Cię Polsko ustrzec? jak uchronić?
jakiej trzeba zbroi? - miecza? tarczy?
gdy Cię szarpie stado kruków i wron,
gdy się Tobą kupczy i frymarczy ...

Wciąż jesteś areną wielkiej zdrady!
Wciąż wyciągają się zbrodnicze dłonie! -
Czy Twój orzeł ku Niebu wzięci?
Czy okaleczony w rynsztoku utonie...

Czy Twój Sztandar czysty i święty,
dumnie przejmą nowe pokolenia?
Czy zbrukany stanie się dla nas
wielkim wyrzutem sumienia...

Czy Twój Naród się ocknie, przebudzi?
Czy odnajdzie drogę w mroku czarnych chmur?
Czy w szaleńczym tańcu się zatraci
i... "ostanie się jeno sznur"...

Z tomiku: "Dotknąć nieba..."