Ewangelia wg świętego Jana 3, 16-18

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

     Tajemnica Trójcy jest jedną z tych tajemnic, których nie ogarniamy ludzkim rozumem. Przyszła spoza nas - została objawiona jak gwiazdy na niebie, jak Ziemia obracająca się wokół Słońca, jak czas, który mija.
     Bóg jest ponad ludzkimi pojęciami, takimi jak trójca, osoby, liczba. Tajemnica Boga chrześcijańskiego odpowiada na pytanie, czym jest miłość prawdziwa. Mówi o wzajemnej miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca. Nigdy nie zrozumiemy istoty Boga, ale Bóg zaprasza nas, żebyśmy próbowali żyć Jego życiem.

Ksiądz Jan Twardowski: 
Rozważania i opowiadania: