Adam Szustak OP: Jaśniejąca twarz

Konferencja wygłoszona podczas VIII Weekendu Pełnego Łaski na Górze św. Anny, 16 maja 2015 roku.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: