Pokusa, sumienie, grzech. Przygotowanie do sakramentu pojednania

Konferencja wygłoszona w Tyńcu podczas spotkania grup medytujących w tradycji chrześcijańskiej.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: