Paradoks Adwentu - II stopień czujności

Drugi sposób polega na tym, by serce zachować zawsze w głębokim milczeniu oraz zyskać wyciszenie, które daje wolność od wszelkiej myśli. I na tym, aby się modlić.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: