Konferencja POKOLENIE JEDNEJ RZECZY – PS 27:4

Serdecznie zapraszamy na Konferencję wszystkich, którzy szukają tego, co w górze, wszystkich, którzy w głębi swego serca zadają Bogu pytanie: Panie, jak daleko każesz mi pójść i jak bardzo zależnym od Ciebie każesz mi być?

DATA: 10-12.09.2010
MIEJSCE: Warszawa, Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14
MÓWCA: Wes Martin - jeden z liderów Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP) w Kansas City

Wierzymy, że jest to czas, kiedy Pan wzywa ludzi na całym świecie, aby stali się wyznawcami „jednej rzeczy” (Ps 27:4), aby stali się pokoleniem oddzielonym dla Boga ze względu na miłość do Syna Człowieczego. Wierzymy, że dla wielu z nas jest to czas pytania Pana o Jego wolę, o Jego drogi, o objawienie prawdy o czasach, w jakich żyjemy. Co to znaczy być człowiekiem „jednej rzeczy”? Jak się nim stać? Jak żyć inaczej niż świat wokół nas? W jakim sezonie żyjemy? Dlaczego żyjemy tu i teraz i jakie mamy zadanie do wykonania?
Chcemy wspólnie szukać odpowiedzi, modlić się i uwielbiać Jezusa.

Więcej informacji i rejestracja na stronie www.fundacja24-7.org

Czytelnia: