Kwestie wychowania

Współczesna młodzież oczekuje klarownych wytycznych postępowania - na przykładzie Tomasza Boskiego.

Humor: