Niedziela - Ton 7

Troparion
Zniszczyłeś krzyżem Twoim śmierć, otworzyłeś zbójcy raj, utuliłeś płacz niewiast i Apostołom kazałeś głosić: Chrystus Bóg zmartwychwstał, dając światu wielkie miłosierdzie.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion
Nikogo już nie może trzymać władza Śmierci, albowiem Chrystus zstąpił, krusząc i niszcząc jej moc, związana została Otchłań. Prorocy zgodnie radują się twierdząc: Zbawca się pojawił; i mówiąc wierzącym: Chodźcie, wierni, ku zmartwychwstaniu.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Teotokion
Chwalebna Matko Boża, wybawiłaś winnych grzechów, rodząc Chrystusa, nasze zbawienie, będąc przed zrodzeniem dziewicą, w zrodzeniu dziewicą i po zrodzeniu także pozostając dziewicą. Ty jesteś skarbnicą naszego zmartwychwstania i nadzieją wszystkich, a tych którzy w Tobie ufają, podnosisz z otchłani przewinień.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie