Psalm 32 - Odpuszczenie grzechów

Szczęśliwy, kto dostąpił odpuszczenia nieprawości
i przebaczenia grzechu.
Szczęśliwy człowiek, któremu Jahwe nie przypisuje winy,
(którego dusza wolna jest od fałszu).
Dopóki milczałem, kości moje wysychały
pośród nieustannych moich jęków;
bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną Twa ręka,
niszczały me siły [jak] w czasie skwaru letniego.

Wtedy wyznałem przed Tobą swój grzech
i nie taiłem swej winy.
Powiedziałem sobie: „Wyjawię Jahwe moje występki”,
a Tyś mi odpuścił nieprawość mego grzechu.

Niech przeto każdy pobożny zwraca się do Ciebie
w czas utrapienia;
chociażby nawet toń morska z brzegów wystąpiła —
jego nie dosięgnie.
Tyś mi ucieczką, Ty ustrzeżesz mnie od nieszczęść,
otoczysz radością z [mego] wybawienia.

„Pouczę cię i wskażę ci drogę,
jaką masz kroczyć;
będę twoim doradcą
mając oczy utkwione w tobie.
Nie bądź podobny do konia lub muła,
które wzbraniają się przed uzdą i wędzidłem,
a gdy podejdziesz z boku,K by je okiełzać,
nie przybliżą się do ciebie.”
Niezliczone są kary dla grzeszników,
ale kto Jahwe zaufał,
tego łaska otacza.
Weselcie się w Jahwe,
radujcie się, sprawiedliwi,
śpiewajcie głośno wszyscy,
którzy macie serca prawe!

Modlitwy: