Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.