2. DZIEŃ

NASTAŁ PORANEK, SŁOŃCE JUŻ WSCHODZI.
Znów wołam do Ciebie Panie:
strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia.
Pilnuj języka, by kłótni nie wszczynał.
Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy.
Niech moje serce czyste będzie i od gniewu wolne.
W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie.
Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi.
A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, byśmy sumień czystością radośni, Tobie, naszemu Bogu, wdzięcznie śpiewali:
Ojcu naszemu na niebieskim tronie,
Jego Synowi i Duchowi Świętemu,
chwała niech będzie, teraz i na wieki. Amen.

WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE.
Dozwoliłeś nam, Boże, ten dzień rozpocząć.
Osłaniaj nas dzisiaj mocą Twej dobroci.
Strzeż nas nie tylko od każdego grzechu, bo o coś więcej jeszcze Cię prosimy:
pomóż nam myśleć, mówić i czynić to tylko,
co Tobie się podoba.
Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

NA DZIEŃ DOBRY
Dziękuję Ci Panie, dziękuję za każdy nowy dzień.
I za to, że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę.
Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka
i za wrogów największych, którym przebaczam.
Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia.
Za wszystko przyjemne i jasne i za muzykę dźwięczną dziękuję.
Dziękuję za przykrości i za każde dobre stówo do mnie skierowane.
Dziękuję za Twego Słowa pouczenie
i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz.
i za to dziękuję,
że wszystkich ludzi, jak swe dzieci kochasz.
Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic.
Dziękuję za to, że w Tobie ufność pokładam.
Dziękuję i za to, że mogę i pragnę Ci dziękować.

Słowo Boże:
"Będziesz uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Bóg." (Pwt 5, 12)

Modlitwy: