Psalm 15 - Kto jest godzien obcować z Bogiem?

Jahwe, kto może gościć w Twym świętym Namiocie,
kto jest godzien przebywać na Twej świętej górze?
Ten, kto prowadzi żywot nieskalany
i pełni sprawiedliwość,
kto żywi w sercu myśli prawe
i językiem swym nie szerzy oszczerstw;
kto nie wyrządza zła bliźniemu swemu
ani nie rzuca potwarzy na swego przyjaciela;
kto odtrąconego ma w pogardzie,
ale tych, którzy się Jahwe boją, darzy szacunkiem;
kto nie narusza przysięgi danej przyjacielowi,
nie pożycza pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić darami przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Modlitwy: