Psalm 114 - Hymn Paschalny

Alleluja.
Kiedy Izrael wychodził z Egiptu,
a dom Jakuba spośród ludu obcego,
Juda stał się Jego przybytkiem,
a Izrael Jego królestwem.
Morze ujrzało to i uciekło,
a Jordan popłynął wstecz.
Góry skakały jak barany,
a pagórki niby jagnięta.
Co ci się stało, morze, że uciekasz,
Jordanie, że płyniesz wstecz?
Wam, góry, że skaczecie jak barany,
a wy, pagórki, jak jagnięta?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana,
przed obliczem Boga Jakuba,
który zmienia opokę w jezioro wód
i twardy kamień w źródło wodne.

Modlitwy: