Christos anesti

     W czasach antyreligijnej propagandy w Rosji, na pewnym spotkaniu komisarz ludowy przedstawił w błyskotliwy sposób powody ostatecznego sukcesu nauki. Odbywały się pierwsze loty kosmiczne. Ogromna sławą cieszył się pierwszy kosmonauta, Gagarin. Powróciwszy na ziemie potwierdził on, że miał piękny, czysty widok nieba - a Boga nigdzie nie widział. Komisarz w końcowym wniosku swego wystąpienia obwieścił ostateczna klęskę religii. Sala wypełniła się hałaśliwymi glosami ludzi. Spotkanie dobiegało końca. - Czy są jakieś pytania?
     Z głębi sali pewien staruszek, który śledził z uwagą dyskusje, powiedział pokornie: "Christos anesti" - "Chrystus zmartwychwstał". Jego sąsiad powtórzył trochę głośniej: "Christos anesti". Inny wstał i wykrzyknął te słowa: potem następny i jeszcze następny. W końcu wszyscy stali i krzyczeli: "Christos anesti!" - "Chrystus zmartwychwstał!" Komisarz wycofał się, zmieszany i pokonany.
Niezależnie od wszystkich doktryn i wszystkich dyskusji, istnieje pewien fakt.
Do jego opisania wystarcza jedno krótkie zdanie: "Christos anesti".
Mieści się w nim całe chrześcijaństwo.
Jeden fakt - i nijak nie można go pokonać.
Filozofowie mogą pominąć go milczeniem.
Ale nie ma innych stów, zdolnych poderwać ludzkość:
Chrystus zmartwychwstał!