Siewca miłości. Własna droga Franciszka z Asyżu

Siewca miłości. Własna droga  Franciszka z Asyżu     „Siewca miłości” nie jest kolejną biografią założyciela franciszkanów, roszczącą̨ sobie pretensje do przedstawienia jego niezafałszowanego obrazu. Nie jest to ani naukowa biografia, ani podręcznik duchowości franciszkańskiej. „Własna droga Franciszka z Asyżu” – jak sugeruje podtytuł – jest zachętą̨ do odnalezienia swojej drogi „otwartej na niebo” – napisał Jacek Prusak SJ we wstępie do książki.
     „Siewca miłości” to opowieść o Franciszku z Asyżu, który szedł do Boga własną drogą, wybierając proste ale dalekie od przesłodzonej świętości życie. Opowieść o człowieku, którego sposób spotkania ze Stwórcą może być nadzieją dla wszystkich szukających swojej drogi wiary.
     „Siewca miłości” to ważny głos w dyskusji nad sposobami realizowania papieskiego nauczania i formą przeżywania swojej wiary.
     To również książka, która pomaga lepiej zrozumieć nauczanie papieża Franciszka dotyczące:
- ubogiego Kościoła
- radości wiary i przyjaźni z Bogiem
- zabiegania o sprawiedliwość społeczną
- kultury spotkania
- wychodzenia na peryferie, aby odnaleźć poszukujących
- duchownych będących pasterzami a nie urzędnikami.
     Autorem książki jest znany amerykański franciszkanin – popularny i chętnie czytany również w Polsce - Richard Rohr, który mówi o sobie: Moim życzeniem jest (…) pozostać w Kościele, a jednocześnie być na jego obrzeżach, najdalej, jak tylko możliwe. Jego spojrzenie na życie i dokonania Franciszka z Asyżu wyrywa nas z wygodnej, instytucjonalnej religijności i konfrontuje z żywą Ewangelią, wywracającą porządek i układy świata.
     Istotnym atutem „Siewcy miłości” jest przystępny, żywy język, jakim Autor pisze o duchowości i zaangażowaniu społecznym. To sposób głoszenia Ewangelii, który jest głęboko zakorzeniony w relacji z Bogiem, nikogo nie wyklucza, daje nadzieję i sprawia, że zaczynamy inaczej postrzegać siebie i innych.
Czytelnia: