Miesięcznik Egzorcysta, numer 3

Według danych Centrum Myśli Jana Pawła II aż 26 procent dorosłych Polaków wierzy w reinkarnację. Rośnie popularność Halloween – jednego z najważniejszych świąt satanistycznych. A wszystko to w Polsce, kraju w 93 procentach zamieszkałym przez katolików. – Te dane napawają niepokojem. Wiara w zmartwychwstanie całkowicie wyklucza, bowiem wiarę w reinkarnację – ostrzegają twórcy „Miesięcznika Egzorcysta”. Trzeci numer pisma właśnie trafił na rynek.

- Listopadowym numerem „Miesięcznika Egzorcysta” chcemy wyrwać niektórych z błogiego letargu – mówi Piotr Wojcieszek, wydawca pisma. – Żarty się skończyły, trzeba dokonać wyboru: albo zmartwychwstanie, albo reinkarnacja. Skutki tego wyboru będą prawdziwe
i bynajmniej nie teoretyczne – dodaje.

W mediach masowych i kulturze popularnej przeplatają się hasła pochodzące z dwóch systemów religijnych i kulturowych – chrześcijaństwa i religii Wschodu. Ten bałagan nasila się w okolicach 1 listopada. Zmartwychwstanie i reinkarnacja. Dzień Wszystkich Świętych i Noc Duchów – Halloween.

Zdaniem Piotra Wojcieszka duchowość niebezpiecznie miesza się z pseudo-duchowością. Misją „Miesięcznika Egzorcysta” jest wskazywanie takich właśnie niebezpieczeństw.

- Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Halloween nie jest niewinną zabawą, skoro Anton Szandor LaVey, założyciel Kościoła Szatana, mówi o nim, że to jedno z najważniejszych świąt satanistycznych – mówi i dodaje: - Cieszy, że coraz więcej dyrektorów szkół dostrzega niebezpieczeństwo Halloween, kilka kurii diecezjalnych wydało oficjalne stanowiska w tej sprawie, niektórzy biskupi skierowali do wiernych swych diecezji listy pasterskie z ostrzeżeniem. - Szkoda, że Harry Potter wciąż traktowany jest przez, wielu jako zwykła książka. A przecież w szkole Harry’ego – Hogwarcie, Halloween to bardzo ważne wydarzenie. Jak dla satanistów. – To mobilizuje nas, by z „Miesięcznikiem” dotrzeć do jeszcze szerszej grupy odbiorców – tłumaczy Piotr Wojcieszek.

W listopadowym wydaniu "Miesięcznika Egzorcysta" wiele uwagi poświęcono także spotkaniom z duszami czyścowymi. Czyje dusze trafiają do czyśćca? W jaki sposób kontaktują się z żyjącymi? Jaki jest sens modlitwy za dusze czyśćcowe? Tych kwestii dotyczą teksty trzeciego numeru pisma. - Nie stawiamy pytania, czy czyściec istnieje, ale pokazujemy sposoby jak go uniknąć – mówi Piotr Wojcieszek. – Szansę ma każdy. Jeśli ktoś celuje, że może zamiast piekła osiągnie czyściec, może gorzko na tej kalkulacji się przejechać. Celuj wysoko, tylko wtedy osiągniesz szczyt – ostrzega wydawca pisma.

Miesięcznik Egzorcysta sprzedawany jest w salonach Empik-u, Kolportera, Ruch-u, Relay, Inmedio i Garmond Press. Pismo dostępne jest głównie w punktach z wejściem do środka czyli tzw. salonach prasowych. Wydawca zapewnia też prenumeratę krajowa i zagraniczną.

Więcej informacji na temat Miesięcznika znajduje się pod adresem:
www.miesiecznikegzorcysta.pl
Czytelnia: