Psalm 98 - Jahwe - Król i Sędzia Świata

Zaśpiewajcie Jahwe pieśń nową,
bo zdziałał cuda!
Zwycięstwo dała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.
Jahwe okazał, że przyniósł wybawienie,
przed oczami obcych ludów objawił sprawiedliwość swoją.
Wspomniał na swą dobroć i na swoją wierność
wobec domu Izraela.
Wszystkie krańce ziemi oglądały
wybawienie, jakie przyniósł Bóg nasz.
Wznoście okrzyki na cześć Jahwe, wszystkie ziemie,
dajcie upust radości i weselu i śpiewajcie!
Śpiewajcie na cześć Jahwe przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwiękach lutni!
Na trąbach i dźwięcznych rogach
grajcie radośnie przed Jahwe-Królem!
Niech zabrzmi morze wraz z tym, co je wypełnia,
okrąg świata z jego mieszkańcami!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech się wspólnie radują góry
przed obliczem Jahwe, bo oto nadchodzi,
by sądzić ziemię.
Osądzi świat sprawiedliwie,
a ludy według słuszności.

Modlitwy: