19. DZIEŃ

W IMIĘ BOŻE
rozpoczynam dzisiejszy dzień.
Jezu, prowadź mnie, błogosław
i strzeż na wszystkich moich drogach.
O Boże,
przez moją pracę pozwalasz mi uczestniczyć
w bogactwie Twoich dzieł.
Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
przywróciłeś godność ludzkiej pracy.
W Twojej boskiej naturze jest działanie,
którym nieustannie podtrzymujesz istnienie świata.
Wejrzyj na mnie łaskawie i prowadź dzieła rąk moich.
Pozwól mi uczestniczyć w Twoim życiu.
Moje zdolności i siły oddaję
na Twoją chwałę.
Chcę je poświęcić dla dobra bliźnich.
Niech nie zapominam, że moje obowiązki,
które na mnie złożyłeś, osobiście wykonać muszę.
Każda praca jest dla mnie wezwaniem.
Pobłogosław moją pracę,
Przez Chrystusa, naszego Pana.

DUCHU ŚWIĘTY,
natchnij mnie Twymi myślami!
Daj mi siły, o Duchu Święty, bym święcie postępował.
Zachęcaj mnie Duchu Święty, bym świętość umiłował.
Pilnuj mnie Duchu Święty, bym strzegł świętości.
Chroń mnie, o Duchu Święty, bym świętości nie zagubił.

O STWORZYCIELU, DUCHU, PRZYJDŹ,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwań i Najwyższego Boga darem.
Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał.
I temu, co pociesz nas,
niech hołd wieczystych płynie chwat. Amen.

Słowo Boże:
"Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe." (Gal 6, 2)

Modlitwy: