Boże, oczyść mnie grzesznego

Boże, oczyść mnie grzesznego,
albowiem nigdy nie uczyniłem dobra przed Tobą,
ale zbaw mnie od złego,
niechaj dzieje się ze mną wola Twoja,
abym nie ku potępieniu otworzył moje niegodne usta
i wysławiał święte Imię Ojca + i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

Modlitwy poranne - grekokatolickie