Panie aby bramy się otwarły

Panie

aby bramy
się otwarły
i niebo
przemówiło
aby trwała
cisza
tak wielka
jak w chwili
stwarzania

aby rany
zasklepiały się
powolnie
a dusze
bez krzywd
uczynionych
ciału
unosiły się
w powietrzu

aby szał
nie oślepiał
już dłużej
źrenic
rozżarzonymi
kawałkami węgla i żelaza

wysłuchaj nas

gdy święci
gromadzą się
przed Twoim obliczem
a duchy i sumienia
wzywają litości

11.IX.2004r.