Psalm 87 - Syjon - miasto Boże i ojczyzna narodów

Podwaliny jego na górach świętych.
Jahwe umiłował bramy Syjonu
ponad wszystkie siedziby Jakuba.
Chwalebne rzeczy wypowiedziano o tobie,
Miasto Boże!

„Rahab i Babilon poczytuję za moich wyznawców;
oto Filistea i Tyr oraz Kusz —
tam się oni narodzili”.
O Syjonie zaś mówią:
„Każdy się tam narodził”.
A On, Najwyższy, utwierdził go.
Jahwe policzy w spisie narodów:
„Ten się tam narodził”.
A one śpiewają w tanecznym korowodzie:
„Wszystkie moje źródła w tobie!”

Modlitwy: