Ostatnia szansa na stypendium JPII dla uczniów!

Jeszcze tylko 10 dni zostało warszawskim uczniom by złożyć wniosek o stypendium im. Jana Pawła II. Komplet dokumentów należy dostarczyć na Foksal 11. W tej chwili w systemie zarejestrowanych jest już ponad 600 wniosków.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści i licealiści mogą składać wnioski do końca lipca. Należy wypełnić formularz internetowy, a następnie, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, dostarczyć osobiście lub pocztą do Centrum Myśli Jana Pawła II na ul. Foksal 11. Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.stypendiajp2.pl.

Stypendium skierowane jest do Uczniów warszawskich: szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych, a także studentów warszawskich uczelni. „Nie trzeba być zameldowanym, ani nie trzeba mieszkać na terenie Warszawy. Najważniejsze jest zaangażowanie społeczne, artystyczne, naukowe, bądź sportowe” – podkreśla Łukasz Ofiara, kierownik Działu Stypendialnego Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, które koordynuje rekrutację oraz organizuje program stypendialny. „Nie jest to stypendium socjalne, ale konkurs stypendialny z kryterium dochodowym” – dodaje. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może być większy niż 950 zł.

Bardzo ważnym elementem – obok wysokiej średniej ocen i kryterium dochodowego – jest zaangażowanie kandydatów: społeczne (wolontariat, organizacje pozarządowe, harcerstwo), artystyczne (muzyczne, plastyczne), naukowe (koła naukowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe) czy sportowe (szkolne kluby sportowe, zawody).

Dla najmłodszych – uczniów szkół podstawowych – przewidziano 80 stypendiów. Od ukończenia III klasy mogą dostać stypendium w kwocie 200–400 zł miesięcznie. Gimnazjalistom zostaną przyznane 130 stypendia, również w kwocie 200–400 zł miesięcznie. Także 160 uczniów szkół ponadgimnazjalnych może dostawać 300–500 zł miesięcznie. Wszyscy oni powinni złożyć wnioski w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (przy ul. Foksal 11) do 31 lipca 2010 roku. Najbardziej gratyfikowani są studenci. Przewidziano dla nich aż 270 stypendiów w kwocie 500–1500 zł miesięcznie. Kompletne wnioski powinni składać do końca września.

W tym roku przyznane zostanie ponad 600 stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Czytelnia: