Psalm 116 - Pieśń dziękczynna

Alleluja.
Miłuję Jahwe, bowiem Jahwe wysłuchał
głosu mojego błagania.
Nakłonił ku mnie swoje ucho,
w dzień, kiedy do Niego wołałem.
Więzy śmierci już mnie otoczyły,
oplotły mnie więzy Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę.
Wzywałem wówczas Imienia Jahwe:
„O Jahwe, ocal życie moje!”
Jahwe jest łaskawy i sprawiedliwy,
nasz Bóg jest pełen miłosierdzia.
Jahwe bierze w obronę ludzi prostych,
słaby byłem, więc ocalił mnie.
Powróć, duszo moja, do swego spokoju,
bowiem Jahwe dobro ci wyświadczył.
Zaprawdę zachowałeś życie moje od śmierci,
moje oczy od płaczu, nogi od potknięcia.
Mogę chodzić przed obliczem Jahwe
w krainie żyjących.
Ufałem i wtedy, gdym wołał:
„Jestem w wielkim utrapieniu”.
Mówiłem w moim przerażeniu:
„Kłamcą jest każdy człowiek”.
Cóż mogę oddać Jahwe
za wszelkie dobro, którym mnie obdarzył?
Podniosę kielich zbawienia
i będę wzywał Imienia Jahwe.
Wypełnię śluby moje wobec Jahwe
w obecności całego Jego ludu.
Cenna jest w oczach Jahwe
śmierć Jego wiernych.
O Jahwe! Jam sługą Twoim,
jam Twój sługa, syn służebnicy Twojej —
Ty rozerwałeś moje pęta.
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i będę wzywał Imienia Jahwe.
Wypełnię moje ślubowanie wobec Jahwe
w obecności całego Jego ludu,
na dziedzińcach Domu Jahwe,
w pośrodku ciebie, o Jeruzalem.

Modlitwy: